DARBO KODEKSO POKYČIAI, NAUJOS TENDENCIJOS DARBO SANTYKIŲ ADMINISTRAVIME 2023m. PERSONALO VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI (KPI)

Atverta diena

DARBO KODEKSO POKYČIAI, NAUJOS TENDENCIJOS DARBO SANTYKIŲ ADMINISTRAVIME 2023m. PERSONALO VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI (KPI)

autorius Atverta diena
906 906 people viewed this event.

VASARIO 24 D.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE


NAUDA:   kiekvienas dalyvis

 • Susipažins su darbo santykių veiklos administravimu ir įstatyminiais reikalavimais
 • Susipažins su personalo veiklos vertinimo rodikliais (KPI) bei gaus konkretų rodiklių sąrašą su formulėmis.
 • Įgis gebėjimą nustatyti, kurie vertinimo rodikliai geriausiai atitinka organizacijos strategiją, veiklos specifiką ir personalui keliamus tikslus.
 • Supras personalo veiklos vertinimo rodiklių naudą nustatant atliekamų personalo veiklų prasmingumą ir įtaką verslui.
 • Gebės pagrįstai argumentuoti pasirinktų vertinimo rodiklių naudą bei juos išmatuoti.

PAGRINDINĖS MOKYMO TEMOS:

        I DALIS :  9.00-10.30   *  10.45-12.15 (4 ak.val)

 • Darbo sutarties sąlygos – nauji reikalavimai
 •  Nauji darbo santykių aspektai, apie kuriuos darbuotojas turi būti informuojamas (darbo sutartimi ar kitu dokumentu) iki darbo pradžios.
 • Būtinųjų darbo sutarties sąlygų traktavimas darbo ginčuose (naujausia ginčų praktika).
 • Darbo užmokesčio nustatymo problemos.
 • Papildomos darbo sutarties sąlygos ir papildomi susitarimai- įforminimas ir turinys, dažniausios klaidos.
 • Darbuotojų asmens duomenų apsaugos  ypatumai
 • Kodėl „pavojinga“ turėti asmens bylą. Kokių duomenų prašome ir kodėl ?
 • Darbuotojo sutikimas –  dažniausiai netinkamas pagrindas tvarkyti darbuotojų asmens duomenis.
 • Darbdavio teisėto intereso pagrindimo problema.
 • Darbo ir poilsio laiko probleminiai aspektai
 • Papildomos garantijos darbuotojams, pasikeitus  Darbo kodeksui.
 • Nuotolinio darbo, papildomų poilsio dienų ir kitų procesų  įforminimas.
 • Atostogų administravimo pavojai.
 • Darbuotojų atleidimas
 •  Darbo kodekso naujovės dėl terminų,  prašymo atšaukimo ir kt.
 • Šalių susitarimas.  Kaip užtikrinti teisėtumo ir savanoriškumo įrodymus.
 • Svarbios priežasties  samprata, atleidžiant darbuotoją.
 • Pasirengimas prisiimti įrodinėjimo naštą darbdaviui.
 • Svarbesnių  ginčų dėl atleidimo praktika. 

  II DALIS :  13.30-15.00   *  15.15-17.00  (4 ak.val)

 • Kodėl mums reikalingi personalo veiklos vertinimo rodikliai?
 • Nuo ko pradėti nusprendus, kad norime gebėti įvertinti personalo veiklų sėkmingumą ir įtaką organizacijos rezultatams?
 • Užduotis: Kas nėra personalo veiklos vertinimo rodikliai?
 • Ko reikia personalo veiklos tęstinumui ir vertinimo nuoseklumui?
 • Reikalavimai geriems personalo veiklos vertinimo rodikliams.
 • Svarbiausi personalo veiklos vertinimo rodikliai ir jų apskaičiavimo formulės.
 • Užduotis: realios organizacijos verslo tikslų bei personalo veiklos vertinimo rodiklių suderinamumas
 • Kurie personalo veiklos vertinimo rodikliai vertingiausi jūsų organizacijoje?
 • Veiksmų planas: išsigryninti jums svarbiausius personalo veiklos vertinimo rodiklius organizacijoje ir gauti vadovų palaikymą tame.

KAINA vienam dalyviui:  150 eur (el. dalomoji medžiaga ir dalyvio pažymėjimai įtraukta)
MOKYMŲ FORMA: nuotolinis prisijungimas realiuoju laiku naudojant ZOOM ( jei būtų pakankamai norinčių, gali vykti ir gyvai – organizuotume viešbutyje CORNER – kaina būtų 165 eur )

 

 

Pasidalinkite renginiu!

 

 

2023-02-24 @ 09:00 AM iki
2023-02-24 @ 02:00 PM
 

 Vieta

Online event
 

Įvykių tipai