VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, POLITIKŲ  IR KITŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS ĮSTAIGOSE –  TURINIO IR FORMOS REIKALAVIMAI 2023m.

Atverta diena

VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, POLITIKŲ  IR KITŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS ĮSTAIGOSE –  TURINIO IR FORMOS REIKALAVIMAI 2023m.

autorius Atverta diena
984 984 people viewed this event.

KOVO 13 D.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE


TIKSLAS:      Kasmet griežtėja reikalavimai įstaigoms dėl tinkamo  vidaus procesų sureguliavimo bei darbuotojų teisių apsaugos įvairiose srityse. Įstaigos privalo turėti darbo tvarkos taisykles, taisykles dėl asmens duomenų apsaugos, lygių galimybių, smurto prevencijos, pareigybių ir kitus aprašus ir daug kitų rekomenduojamų ar būtinų dokumentų.

UŽDAVINIAI: Seminare sužinosite, kaip juos tinkamai pasirengti-  kokie šių dokumentų formos reikalavimai, kaip  juos pateikti darbuotojams, ką privaloma numatyti atskirų dokumentų turinyje, kokios daromos dažniausios klaidos.

PAGRINDINĖS MOKYMO TEMOS:

1. Taisyklių, reglamentų, aprašų forma. Dažniausios klaidos.   (pakeistos  teisės aktų projektų rengimo  rekomendacijos)

2. Taisyklių, aprašų  tvirtinimas įsakymu. Įsakymo parengimas :

 • Pavadinimas (antraštė);
 • Preambulė;
 • Dėstomoji dalis;
 • Teisės aktų priedai.
 • Nuorodų į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.

 3. Teisės akto įforminimas – lygiavimas, numeracija, teksto dėstymas ir kt.

 4. Administracinės kalbos ypatumai teisės aktuose (trumpiniai, skliaustai, sakinių konstrukcijos, kalbos klaidos ir kt.).

5. Svarbiausi  vidaus teisės aktų rengimo ir apyvartos procesai: 

 • derinimas,
 • informavimas,
 • supažindinimas,
 •   sutikimas, 
 • keitimas,
 • saugojimas ir kt.

 6. Atskirų dokumentų rengimas: 

 •  smurto ir priekabiavimo prevencijos politika – naujas privalomas reikalavimas didesnėms įstaigoms; 
 • darbo tvarkos taisyklės (galimi nauji punktai pagal Darbo kodekso 2022 m. pakeitimus);
 • pareigybių aprašymai ir kt.

DARBOTBARKĖ: 11-12.30 mokymai

                        ♣ 12.30-13.00 pertrauka 

                           13.00 -14.30 mokymai

KAINA vienam dalyviui:  120 eur (el. dalomoji medžiaga ir dalyvio pažymėjimai įtraukta)
MOKYMŲ FORMA: nuotolinis prisijungimas realiuoju laiku naudojant ZOOM programą,  

Pasidalinkite renginiu!

 

 

2023-03-13 @ 09:00 AM iki
2023-03-13 @ 02:00 PM
 

 Vieta

Online event
 

Įvykių tipai