JURIDINIO ASMENS DALYKINĖS REPUTACIJOS GYNIMAS: TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMOS IR PRAKTIKA.

JURIDINIO ASMENS DALYKINĖS REPUTACIJOS GYNIMAS: TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMOS IR PRAKTIKA.

JURIDINIO ASMENS DALYKINĖS REPUTACIJOS GYNIMAS: TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMOS IR PRAKTIKA.

autorius
286 286 people viewed this event.

2023m. BALANDŽIO 25 D.

1.  Įvadas. Juridinio asmens dalyginės reputacijos samprata bei vertinimo metodai.

2. Juridinio asmens dalykinės reputacijos pagrindiniai bruožai bei aktualių teisės aktų apžvalga.

3. Juridinio asmens dalykinės reputaijos gynimo būdai: teisminiai ir neteisminiai.

3. Juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimas civilinio proceso tvarka. Juridiniai faktai, kurie yra nustatomi tokios kategorijos bylose. Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Kitų juridinio asmens dalykinės reputracijos gynimo būdų ažvalga. Civilinės atsakomybės bei juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimo būdų atribojimo problematika.

4. Baudžiamosios atsakomybės, ginant juridinio asmens dalykinę repiutaciją, problematika

5. Europos Žmogais Teisių Teismo jurisprudencijos bei Lietuvos teisminės praktikos aktualijos.

Pradžia 9 val.

MOKYMŲ KAINA : 145 EUR (pvm netaikomas) ( Dalomoji medžiaga ir pažymėjimai įtraukta)

 

 

2023-04-25 iki
2023-04-25
 

 Vieta

Online event
 

Įvykių tipai