EFEKTYVIOS DERYBOS

Atverta diena

EFEKTYVIOS DERYBOS

autorius Atverta diena
2532 2532 people viewed this event.

KAIP „IŠLOŠTI“ DAUGIAU, NEGU BUVO TIKĖTASI PRIEŠ DERYBAS?

KAIP ATSTOVĖTI „SAVO“? KAIP ATPAŽINTI KITOS PUSĖS MANIPULIACIJAS?

Šio seminaro metu naudojant situacijų modeliavimą, patirties analizę, diskusijas bus parodyta (ir praktiškai išbandyta), kaip galima atpažinti naudojamas manipuliacijas pardavimuose ir derybose, išbandytos priemonės, kaip nuo jų apsisaugoti ir pasiekti savo užsibrėžtus tikslus.

TEMOS:

I. Derybų procesas: kokios čia manipuliacijos yra galimos, o kurių verčiau vengti?
1. Pasiruošimas deryboms: informacijos surinkimas, derybų strategijos įvertinimas ir pasirinkimas.

2. Kontakto užmezgimas. Pasitikėjimo ir bendradarbiavimo kūrimas.

3.   Manipuliacijos: kaip sudaryti patikimo pašnekovo įspūdį?

4. Derybų tikslų ir uždavinių numatymas, interesų ir pozicijų išsiaiškinimas.

5. Interesai derybose ir jų diferencijavimas: kaip išskirti interesus, o ne pozicijas? Interesų išskyrimo būdai.

4. Sprendimo variantų ieškojimas.

6. Sprendimo variantų įvertinimas.

7 Sprendimo priėmimas.

 II. Manipuliacijos: teorija ir praktika.

Manipuliacijos priežastys.

Teigiamos ir neigiamos manipuliacijos: kaip atpažinti?

Pagrindinės derybose ir dalykiniuose pokalbiuose naudojamos manipuliacijos.

Manipuliacijų „priešnuodžiai“.

III. Derybų nuostatos – manipuliacinės ar nuoširdžios?

Dominavimas, vengimas, prisitaikymas, kompromisas, problemos sprendimas.
Praktinė derybų užduotis.

IV. Manipuliacinių derybų metodų ir „triukų“ apžvalga.

V. Argumentavimas. Argumentavimo “smulkmenų” svarba

Retoriniai ir spekuliatyvūs argumentavimo būdai.

VI. Sudėtingos situacijos derybose: pretenzijos, kritika, manipuliavimas.
Kaltinimo situacijos: konstruktyvūs ir rizikingi veiksmai.
Savo pozicijos išlaikymas ir tinkamas “ne” pasakymas, kai kita derybų pusė pateikia pretenzijas, kurių negalima patenkinti.

Asmeninių reakcijų suvaldymas. „Greiti“ savikontrolės būdai.

KAINA: 135 EUR (PVM netaikomas)

Trukmė: 8 ak. val

Vieta: Viešbutis PANORAMA

 

 

2022-06-08 @ 09:00 AM iki
2022-06-08 @ 02:00 PM
 

Įvykių tipai