VERTYBĖS DARBO KOLEKTYVE: PASIRINKTŲ VERTYBIŲ PRASMĖS, RAIŠKOS BŪDAI IR INTERAVIMAS Į SAVASTĮ

Atverta diena

VERTYBĖS DARBO KOLEKTYVE: PASIRINKTŲ VERTYBIŲ PRASMĖS, RAIŠKOS BŪDAI IR INTERAVIMAS Į SAVASTĮ

autorius Atverta diena
1016 1016 people viewed this event.

Programa paruošta remiantis bendravimo ir kognityvinės elgesio psichologijos pagrindais; naudojant DIAMEE metodikos praktikas, skirtas į dialogą orientuotiems bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams stiprinti

2023 GRUODŽIO 7 D.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Renginio tikslas   Siekis, kad pasirinktos vertybės būtų “gyvos” ir realiai veiktų, atsispindėtų elgesyje, ir darytų įtaką pasirenkamam elgesiui ypatingai įtemptų situacijų metu, taip kolektyvą vienydamos ir palaikydamos jame savitarpio supratimą.

 Renginio programos uždaviniai 

  • Aiškesnis ir vienodesnis vertybių ir jas atspindinčios elgsenos supratimas – t.y., vertybių, kurias organizacija pasirinko, turinio ir prasmių įsisąmoninimas, taip pat išsigryninimas elgesio, kuriuo tos konkrečios vertybės išreiškiamos bei patvirtinamos, pavyzdžių.
  • Organizacijos pasirinktų vertybių kiek įmanoma patogus ir komfortiškas integravimas į sau įprastos mąstysenos schemas.

 

PAGRINDINĖS MOKYMO TEMOS

 Kaip galime suprasti vertybes? Vienas iš apibūdinimų (naudojamas psichologų): Tai – itin gilūs ir sunkiai pajudinami įsitikinimai, veikiantys mūsų elgseną net tada, kai jie konkuruoja ar konfliktuoja su kitais įsitikinimais ar įpročiais; taip pat ir tada, kai mūsų sąmonė yra prislopinta ar veikiame ne visai sąmoningai (“autopilotu”); kai negalime laikytis vertybių, juntamas stiprus vidinis diskomfortas (vidinis konfliktas). Kokius žinome kitus apibūdinimus – vadybinius, filosofinius ir kt. …? Diskusija ir keletas skaidrių (filosofas A.Šliogeris, Dilts’o piramidė, vertybių išgryninimo būdai, dažniausiai naudojami vadyboje, jų palyginimas: pliusai ir minusai). 1 ak. val.

Pagarba žmogui kaip vertybė. Praktinė užduotis (pagal DIAMEE metodą) iš keleto etapų, kurie skirti asmeniniam įsisąmoninimui, bendram supratimui ir susiderinimui (užduotis grupelėse), susitarimui dėl naudojimo elgesyje, ir praktikavimuisi tai naudoti čia ir dabar – pristatant tam tikrus darbus ir vertinant juos. 2 ak. val. auditorijoje arba 1 ak. val. nuotoliniu būdu.

Atsakomybė kaip vertybė. Atsakomybė – tai, kai … … … (kaupiame prisimintus ar susikurtus pavyzdžius). Įvairios atsakomybės “skambėjimo” formos: prisiimti atsakomybę, leisti prisiimti atsakomybę, suteikti atsakomybę, priminti atsakomybę… ir kt… Atsakomybės derinimas su ribomis ir ribotumais. Atsakomybė ir dėkingumas. Keletas trumpesnių pratinių užduočių. 1 ak. val.

Profesionalumas kaip atsakomybė. Kokia yra mano profesija? Mano santykis su profesionalumu. Kaip profesionalumas atsispindi arba norėčiau, kad atsispindėtų elgesyje. Diskusija. Praktinė užduotis vaizduotėje: jei būčiau kolega ar klientas, ir jei patirčiau tam tikrą elgesį (daugiau ar mažiau atitinkantį profesionalumą), kokios mintys, emocijos ir jausmai, kokie impusai ar realus impulsyvus elgesys galėtų man kilti? 1 ak. val.

Pažanga kaip vertybė. Tobulinimas, … gerėjimas, gerinimas, ir pan. … Kita? Pamėginkime tai suderinti su geranoriškumu ir bendražmogiškais geranoriškais linkėjimais ar geranoriškomis intencijomis – ir sau, ir kitiems, pvz., patirti materialią ar nematerialią naudą. 0,5 ak. val.

Mokymo aptarimas ir apibendrinimas. 0,5 ak. val.

                                                                    

 

 —————————————————————————————————-

  • Kaina vienam dalyviui:  135 eur (el. dalomoji medžiaga ir dalyvio pažymėjimai įtraukta
  • Vidiniai mokymai 1450 eur (0 pvm)

 
  • TRUKMĖ 6 ak val 
  • 10.00 – 12.00 mokymai
  • 12.00 – 12. 45 pietūs
  • 12.45 – 15. 00 mokymai
  MOKYMŲ FORMA:   nuotoliu arba gyvai

Pasidalinkite renginiu!

 

 

2023-12-07 @ 09:00 AM iki
2023-12-07 @ 02:00 PM
 

 Vieta

Online event
 

Įvykių tipai