Atverta diena

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ISO 9001:2015, ISO 9001:2015/AMD1:2024, ISO 14001:2015, ISO 14001:2015/AMD1:2024, ISO 45001:2018, ISO 45001:2018/AMD1:2024 STANDARTŲ IR JŲ PAPILDYMŲ BENDRIEJI IR VIDAUS AUDITORIŲ MOKYMAI

autorius Atverta diena
1755 1755 people viewed this event.

2024 m. GEGUŽĖS 22 D.

Visiems ISO standartams buvo išleisti papildymai AMD1:2024 metų.

Mokymai skirti visų įmonių, kurios turi ISO vadybos sistemas, sertifikatus mokymai apie AMD1:2024 pasikeitimus, kuriuos reikia įdiegti, įgyvendinti ISO sistemoje ir šie mokymai apima vidaus auditorių žinių atnaujinimą

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

PAGRINDINĖS MOKYMO TEMOS:

 

1. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 STANDARTŲ NAUJOVĖS, TENDENCIJOS 2024-2025

ISO 9001:2015, ISO 9001:2015/AMD1:2024, ISO 14001:2015, ISO 14001:2015/AMD1:2024, ISO 45001:2018, ISO 45001:2018/AMD1:2024 priedų mokymai.

Pristatomi nauji reikalavimai, aptariama aplinkos analizė, suinteresuotų šalių valdymas; rizikos ir galimybės; politika; tikslai – galimi taikyti pakeitimai, naujovės, tendencijos 2024-2025 metams.

 

2. Audito procesui reikalavimai, audito etapai, audito planavimo, auditavimo, audito radinių rašymas; audito ataskaitos rengimas ir pristatymas vadovybei – mokymai

Įgysite reikiamų praktinių įgūdžių atlikti vidaus auditą. Išmoksite inicijuoti auditą, paruošti ir atlikti audito veiklą, sudaryti ir viešinti audito ataskaitas bei atlikti tolesnę veiklą.

 Mokymai pagal praktinius pavyzdžius. 

 

3. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartų reikalavimai kaip patikrinti standarto ir teisės aktų taikymą įmonėje mokymai. Praktinės užduotys ir radinių rašymo mokymai

 

Mokymų metu išugdysite reikalingus įgūdžius, įvertinti procesų, produkto atitiktį ir ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 įgyvendinimą.

ISO 9001:2015, ISO 9001:2015/AMD1:2024, ISO 14001:2015, ISO 14001:2015/AMD1:2024, ISO 45001:2018, ISO 45001:2018/AMD1:2024 priedų prie standartų AMD1:2024 auditavimas.

 

4.Mokymai su dokumentų pavyzdžiais, aptariamos audito situacijos, pristatomi standarto punktai, dažniausiai nustatomi radiniai, jų rašymas, koregavimas.

5. Apibendrinimas, mokymų rezultatų aptarimas

 

Baigus mokymus, išduodami pažymėjimai, kurių galiojimo terminas neterminuotas.

 

 


  • DARBOTBARKĖ:

  • 09.:00 – 10:30 Mokymų sesija (2 akad. val)
  • 10:30 – 10:45 Pertrauka
  • 10:45 – 12:15  Mokymų sesija (2 akad. val.)
  • 12.15-13.00 pertrauka
  • 13.00 -14.30 Mokymų sesija (2 akad. val.)
KAINA vienam dalyviui:  140 eur (el. dalomoji medžiaga ir dalyvio pažymėjimai įtraukta)
MOKYMŲ FORMA: nuotolinis prisijungimas 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

 

 

2024-05-22 @ 09:00 AM iki
2024-05-22 @ 02:00 PM
 

 Vieta

 

Įvykių tipai