ASMENS DUOMENYS IR JŲ TEISINĖ APSAUGA, VIEŠOJI INFORMACIJA, JOS KLASIFIKAVIMAS, VALSTYBINĖS, TARNYBINĖS IR KOMERCINĖS PASLAPTYS BEI JŲ TEISINĖ APSAUGA

ASMENS DUOMENYS IR JŲ TEISINĖ APSAUGA, VIEŠOJI INFORMACIJA, JOS KLASIFIKAVIMAS, VALSTYBINĖS, TARNYBINĖS IR KOMERCINĖS PASLAPTYS BEI JŲ TEISINĖ APSAUGA

ASMENS DUOMENYS IR JŲ TEISINĖ APSAUGA, VIEŠOJI INFORMACIJA, JOS KLASIFIKAVIMAS, VALSTYBINĖS, TARNYBINĖS IR KOMERCINĖS PASLAPTYS BEI JŲ TEISINĖ APSAUGA

autorius
262 262 people viewed this event.

2023m. BALANDŽIO 3 D.

Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai besivystant informacinėms technologijoms informacijos srautai tampa sunkiai valdomi, todėl labai svarbu atskirti viešąją informaciją nuo kitų neskelbtinų informacijos rūšių, kurioms taikoma įvairaus masto teisinė apsauga.

Šioje temoje yra pristatomi pagrindiniai informacinio srauto klasifikavimo principai bei pristatomos pagrindinės neskelbtinos informacijos rūšys, analizuojami tokios informacijos teisinės apsaugos būdai bei problemos.

Kaip atskira neskelbtinos informacijos rūšis pristatomi asmens teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą dalis – asmens duomenys, jų klasifikacija bei teisinės apsaugos problematika šiuolaikinėje visuomenėje.

Pristatant problematiką pateikiami Europos žmogaus teisių teismo  precedentai pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 ir 10 straipsnius bei Lietuvos teismų praktika.

Pagrindinės temos

1. Įžanga

2. Informacijos klasifikavimas: viešoji informacija ir neskelbtina informacija.

3. Neskelbtina informacija: privati informacija, komercinės paslaptys, tarnybinės paslaptys ir valstybės paslaptys. Atsakomybės už neskelbtinos informacijos skelbimą rūšys.

4. Asmens duomenys kaip teisės į privatumą dalis. Asmens duomenų rūšys ir jų teisinės apsaugos problemos pagal Europos žmogaus teisių teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo jurisprudenciją.

5. Išvados ir pasiūlymai.

Pradžia 9 val.

MOKYMŲ KAINA : 125 EUR (pvm netaikomas) ( Dalomoji medžiaga ir pažymėjimai įtraukta)

 

 

2023-04-03 iki
2023-04-03
 

 Vieta

Online event
 

Įvykių tipai